Foyen biträder Hub park AB vid exploatering av ny stadsdel vid Ellstorp i Malmö

Publicerat:22 oktober, 2020

Hub park AB har ingått ett samarbete med MKB och HSB om att exploatera området Ellstorp i Malmö. Utbyggnaden av området omfattar totalt 750 lägenheter, förskola, äldreboende, park och torg. Hub park AB kommer att uppföra 100 hyresrätter, en förskola och ett mobilitetshus. Inflyttning är planerad från 2023.

Foyen biträder Hub park AB genom Andreas Lindström (ansvarig delägare) och Emma Gustafsson (advokat).

För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se


Bild från MKB Fastigheter AB