Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2020

Nu har årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt utsetts!

Publicerat: 5 november, 2020

Årets vinnare heter Andrea Hansen, med uppsatsen ”Miljöhänsyn inom fysisk planering”.

Motiveringen lyder: ”I uppsatsen Miljöhänsyn inom fysisk planering tar sig Andrea Hansen an en angelägen fråga inom miljörätten. En integrering av miljöfrågor i den fysiska planeringen är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Uppsatsen har tydliga och intressanta frågeställningar som anknyter till de relevanta brister som identifierats i uppsatsens problembeskrivning. Frågorna besvaras dessutom på ett metodiskt förankrat sätt. Därtill är uppsatsen välskriven, pedagogisk och innehåller intressanta resultat.”

Utseendet av stipendiaten har skett i samråd med Melina Malafry, jur.dr. i miljörätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Vi är tacksamma för hennes värdefulla synpunkter.

Andrea har studerat och avlagt sin juristexamen vid Göteborgs universitet

 

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt på 15 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här >>

För mer information kontakta:
Matilda Grillhammar, HR-generalist på Foyen Advokatfirma
0737-195 145, matilda.grillhammar@foyen.se

Liknande artiklar

Fler nyheter