Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Ina Laurell, med uppsatsen ”Preskription eller ett preskriptionsundantag? – En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador”.

Publicerat: 25 oktober, 2021

Motiveringen lyder:

”I uppsatsen Preskription eller ett preskriptionsundantag? analyserar Ina Laurell en intressant och central frågeställning inom miljörätten. Frågeställningen är väl avgränsad och analyseras på ett för frågeställningen metodiskt lämpligt sätt. Uppsatsen är dessutom bra strukturerad, välskriven och har en välmotiverad slutsats.”

Utseendet av stipendiaten har skett i samråd med Melina Malafry, jur.dr. i miljörätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Vi är tacksamma för hennes värdefulla synpunkter.

Ina har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet, och prisutdelningen kommer att ske i Foyens monter på JiA-mässan i Lund den 4 november 2021.

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och miljörätt på 30 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här

För mer information kontakta 
HR-generalist Matilda Grillhammar.

 

Foto: Ina Laurell (privat)

Liknande artiklar

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Mark och miljö2022.06.16

Utdömt vite inte hinder mot åtal för miljöbrott avseende uttjänta fordon

I ett beslut meddelat den 11 maj 2022 konstaterar HD att en ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon inte hindrar ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före vitesföreläggandet.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Fler nyheter