Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Ina Laurell, med uppsatsen ”Preskription eller ett preskriptionsundantag? – En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador”.

Publicerat: 25 oktober, 2021

Motiveringen lyder:

”I uppsatsen Preskription eller ett preskriptionsundantag? analyserar Ina Laurell en intressant och central frågeställning inom miljörätten. Frågeställningen är väl avgränsad och analyseras på ett för frågeställningen metodiskt lämpligt sätt. Uppsatsen är dessutom bra strukturerad, välskriven och har en välmotiverad slutsats.”

Utseendet av stipendiaten har skett i samråd med Melina Malafry, jur.dr. i miljörätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Vi är tacksamma för hennes värdefulla synpunkter.

Ina har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet, och prisutdelningen kommer att ske i Foyens monter på JiA-mässan i Lund den 4 november 2021.

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och miljörätt på 30 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här

För mer information kontakta 
HR-generalist Matilda Grillhammar.

 

Foto: Ina Laurell (privat)

Liknande artiklar

Fler nyheter