Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Nina Linder, med uppsatsen ”Takvolymer i ramavtal – En tolkning av Coopservicedomen”.

Publicerat: 25 november, 2021

Motiveringen lyder:

”Nina Linder har i sin uppsats ”Takvolymer i ramavtal – En tolkning av Coopservicedomen” tagit sig an högaktuella frågor inom rättsområdet offentlig upphandling. Hon har på ett strukturerat och tydligt sätt belyst frågeställningar kring takvolymer i ramavtal och vad konsekvensen blir om upphandlande myndighet inte anger takvolym eller inte avropar i enlighet med takvolymen. Det är ett mycket dynamiskt område hon redogör för, där rättsläget i alla delar är långt ifrån klart. Vi väntar fortfarande på avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen men det är ett bra och pedagogiskt nedslag i vad som gällde vid just tidpunkten för författandet av uppsatsen. Det kan uppfattas modigt då många andra, däribland konkurrensverket, avvaktar med att analysera läget. Detta mod bör premieras, i synnerhet då det är en välskriven uppsats.”

Nina har studerat och avlagt sin juristexamen vid Stockholms universitet, och prisutdelningen kommer att ske på Foyens kontor under december månad.

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt, miljörätt och fastighetsrätt på 30 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här 

 

För mer information kontakta HR-generalist Matilda Grillhammar.

 

Foto: Nina Linder (privat)

Liknande artiklar

Fler nyheter