Guide: Konkurs och obestånd i entreprenad

Hur kan man som beställare eller entreprenör säkra sina rättigheter om motparten går i konkurs eller hamnar på obestånd?

Publicerat: 30 augusti, 2023

För en entreprenör som verkar i en konkurrensutsatt bransch där marginalerna inte är så höga kan det vara tillräckligt med negativ påverkan av begränsat slag för att hamna i en nedåtgående spiral med röda siffror som följd. På motsvarande sätt kan en vikande bostadsmarknad och ett förändrat ränteläge påverka högt belånade beställares och byggherrars möjligheter att på sikt driva sin verksamhet enligt tidigare tillämpade affärsmodeller. Ingen av de beskrivna situationerna behöver i sig leda till att en konkurs eller obeståndssituation uppkommer, men det finns en ökad risk för det.

Hur kan man då säkra sina rättigheter om motparten går i konkurs eller hamnar på obestånd? I det följande redogör vi för några av de frågor som kan uppkomma vid konkurs- och obeståndssituationer samt vad som kan vara bra att tänka på. En motsvarande redogörelse har även upprättats ur ett beställarperspektiv. Båda redogörelserna är praktiskt inriktade utan hänvisningar till paragrafer och rättsfall eller liknande.

Välj här nedan om du vill hämta guiden ur entreprenörens eller beställarens perspektiv.

Hämta guiden – ur entreprenörens perspektiv

Hämta guiden – ur beställarens perspektiv

Liknande artiklar

Entreprenad2024.05.20

AI-samordnade tidplaner och framtidens ändringshantering i entreprenad

Tidsförlängning, hinder och rubbning. Det är frågor som kan få vilken entreprenad som helst att skaka i grundvalarna. Tid, och med det pengar, kan tyckas rinna som sand mellan fingrarna och varje uppdaterad tidplan blir passé redan innan nästa byggmöte hunnit hållas. Under puttrar frågan om vem som äger eventuell luft i tidplanen.

Byggkranar framför en blå himmel
Entreprenad2024.05.13

Konkurrensverket utmanar hela byggbranschen

Den 3 maj publicerade Konkurrensverket ett utkast till ställningstagande i en rättsfråga som då och då diskuterats, frågan om de hävdvunna reglerna om ÄTA-arbeten i våra standardavtal AB 04 och ABT 06 kan tillämpas fritt som tidigare eller om förbudet mot väsentliga ändringar i LOU sätter käppar i hjulen. I sitt ställningstagande sätter Konkurrensverket oväntat ned foten och det rejält.

Entreprenad2024.05.10

Från slutbesiktning till realtidsbesiktning – nollvision inom entreprenad

Noll fel vid slutbesiktning kan framstå som en svåruppnåelig vision. Samtidigt kommer man inte ifrån att ett besiktningsförfarande där entreprenadens avtalsenlighet bedöms efter att arbetet utförts skapar stora osäkerheter för såväl entreprenörer som beställare. Glappet mellan avsett och faktiskt utförande kan vara svårt att såväl identifiera som rätta till i efterhand. Om fel istället upptäcks och avhjälps löpande under arbetets gång finns uppenbarliga kvalitets- och kostnadsvinster att hämta.

Fler nyheter