Foyen medverkar som sakkunnigt stöd till den tredje upplagan av AB 04 – En kommentar

Boken AB 04 – En kommentar är författad av professor Per Samuelsson, och är den mest uppdaterade och heltäckande kommentaren till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Publicerat: 15 juni, 2022

Advokat och delägare Richard Sahlberg från Foyen Advokatfirma har i arbetet med den tredje upplagan medverkat som sakkunnigt stöd genom att lämna synpunkter på kommentaren i dess helhet utifrån främst entreprenadrättens praktiska fält.

Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04, och är även tänkt att fungera som läromedel vid universitet och högskolor. Den första upplagan gavs ut 2017. Tredje upplagan är väsentligt omarbetad och i vissa hänseenden utvidgad.

Liknande artiklar

Entreprenad2022.05.31

Missnöjd med ett besiktningsutlåtande?

Ett besiktningsutlåtande har stor betydelse som bevismedel för entreprenadens skick och utgör ofta underlag vid förhandlingar mellan parterna om förekomsten av fel. Det är därför viktigt att en part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande har möjlighet att få detta omprövat. Foyens experter på entreprenad Eva Westberg Persson och Ragnar Morin redogör för när en omprövning, en s.k. överbesiktning, kan begäras och hur det fungerar i praktiken.

Entreprenad2022.05.20

När ABT 06 möter konsumenttjänstlagen

Det finns ingen regel som säger vilket avtal som måste användas i ett särskilt byggprojekt. För att öka tydligheten och undvika missförstånd mellan avtalsparterna finns det goda anledningar att använda sig av standardavtal särskilt framtagna för byggprojekt. Det hindrar däremot inte annan lagstiftning från att träda in i avtalsrelationen mellan en beställare och en entreprenör. Så är exempelvis fallet när beställaren är en konsument.

Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Fler nyheter