Profilbild på Tomas Fjordevik och Johan Bengtsson

Foyen expanderar och utser två nya delägare

Foyen fortsätter att expandera och som ett led i byråns fortsatta tillväxtresa tas två nya delägare in från och med 1 januari 2023. De nya delägarna är Tomas Fjordevik och Johan Bengtsson. Med kompetens och erfarenhet från olika verksamhetsområden kommer duon att bidra till att accelerera Foyens utveckling.

Publicerat: 5 oktober, 2022

Tomas Fjordevik är verksam inom miljörätt och har betydande erfarenhet som ombud och ger löpande rådgivning inom miljörättsliga och strategiska frågor som rör till exempel tillstånd, tillsyn, vattenverksamhet, förorenad mark, miljöskadestånd och avfalls- och kemikaliefrågor. Tomas har lång erfarenhet av stora och komplexa tillståndsprövningar inom bland annat energi, infrastruktur, industri och avfall. Tomas har varit verksam på Foyen sedan 2019.

Johan Bengtsson är verksam främst inom entreprenad- och konsulträtt och har en gedigen erfarenhet som rådgivare till bolag, statliga affärsverk, kommuner, kommunala bolag och organisationer. Johan har omfattande erfarenhet av avtalsskrivning samt företräder klienter i såväl processer vid allmän domstol och skiljetvister som i utomrättsliga förhandlingar. Johan har varit verksam på Foyen sedan 2016.

– Med Tomas och Johan som delägare förstärker vi byrån på många olika plan. Båda två är oerhört skickliga jurister inom sina verksamhetsområden. Båda två har mycket fina egenskaper och kommer som delägare att bidra med att ytterligare utveckla vår verksamhet och organisation. Byrån kommer härmed att gå in i nästa år med ytterligare potential och kraft för förädling, säger Foyens styrelseordförande Jonas Nilsson.

Liknande artiklar

Fler nyheter