Maria Wallenborg Ekdahl

VD

Som VD är Maria ytterst ansvarig för att leda den dagliga driften av byråns verksamhet. Maria är styrelsens förlängda arm och arbetar enligt styrelsens riktlinjer och verkställer styrelsebeslut.

Som VD identifierar och prioriterar Maria utvecklingsfrågor utifrån verksamhetens behov och fastställd affärsplan. Maria ansvarar för att skapa en effektiv organisation som på bästa sätt tillgodoser byråns interna behov av service. Till sin hjälp har hon ledningsgruppen och stabsfunktionerna.

LinkedIn