Försäkringsbolag betalade skadestånd – sju år efter konkurs

Ett byggföretag som bränt ned en anrik kurort hamnade i tvist mot två försäkringsbolag, som sedan började tvista mot varandra. Lärdomen: pröva skadestånd och försäkring i rätt ordning.

Publicerat: 17 juni, 2022

Om någon kräver ditt bolag på skadestånd vill du helst ha försäkring. En ansvarsförsäkring hjälper dig att betala skadeståndet ifall villkoren är uppfyllda.

Blir det däremot tvist om skadeståndet och försäkringen kan det vara svårt att veta var man ska börja och vad som gäller. Detta fick ett byggföretag erfara efter att ha hamnat i en rävsax mellan två försäkringsbolag.

Under 2010 renoverade byggföretaget ett hus på 1800-talskurorten Mösseberg i Falköping. En värmepistol, använd för att ta bort färg på fasaden, orsakade en brand som förstörde byggnaden med kulturminnen och annan egendom för 25 miljoner kronor. Kurortens ägare tog sin försäkring i bruk. Men försäkringsbolaget Länsförsäkringar ansåg att byggföretaget ansvarade för branden och krävde skadestånd.

Byggföretaget bestred skadeståndskravet. Men företaget krävde samtidigt att dess eget försäkringsbolag Dina Försäkringar (Dina) skulle betala. Dina vägrade och snart befann sig företaget i två rättstvister: en mot Länsförsäkringar och en mot Dina.

Byggföretaget förlorade mot Dina. Tingsrätten menade att byggföretaget agerat grovt vårdslöst och tagit medvetna risker under målningen, och därför inte kunde få ersättning från sin försäkring. Hovrätten avgjorde målet på en annan fråga. Enligt hovrätten kunde företaget inte få ersättning ur sin försäkring innan det hade bevisat sig skyldigt att betala skadeståndet. Eftersom företaget tvärtom förnekade ansvar var detta inte bevisat.

Strax efteråt, år 2015, gick byggföretaget i konkurs. Länsförsäkringar hade ännu inte fått betalt och tog nu sitt krav till Dina. Länsförsäkringar menade att byggföretaget visst hade haft rätt att få ersättning från sin försäkring, och eftersom Dina skulle ha betalat sin kund skulle de nu i stället betala Länsförsäkringar. Det blev en tredje tvist.

Hovrättens dom föll i mars i år och domstolen gick på Länsförsäkringars linje. När det handlar om försäkringar, förklarade hovrätten, ska det mycket till för att ett agerande ska vara grovt vårdslöst. Byggföretaget hade varit så pass vårdslöst att det skulle betala skadestånd till Länsförsäkringar, men inte tillräckligt vårdslöst för att Dina skulle få neka ersättning.

Till sist fick Dina därför betala skadestånd för den eldhärjade kurorten. Det redan upplösta byggföretaget fann föga tröst i detta besked.

Så här i efterhand kan man inte låta bli att spåna i om företaget kunde ha mött ett annat öde. I företagets första tvist, mot Länsförsäkringar, hade de båda nämligen kommit överens om att vänta ut tvist nummer två, mellan företaget och Dina.

När Dina sa nej till ersättning hade det varit en bättre idé att låta domstolen börja med att en gång för alla slå fast att företaget skulle betala skadestånd till Länsförsäkringar. I så fall hade ingen sedan kunnat neka företaget försäkringsersättning av det skälet att företaget inte bevisat sig skyldigt att betala. I bästa fall hade företaget då fått ersättning, betalat Länsförsäkringar och kanske hållit sig vid liv, samtidigt som försäkringsbolag och domstolar besparats tvist nummer tre.

Vad denna lite märkliga kedjetvist visar är alltså att om ditt försäkringsbolag nekar ersättning kan du tvingas gå igenom en lång skadeståndsprocess innan det går att skicka notan till försäkringsbolaget.

Liknande artiklar

Fler nyheter