Medarbetare

Hos oss är ett välutvecklat affärssinne en framträdande egenskap hos varje medarbetare. Tillsammans med en gedigen kunskap om klientens marknad och förståelse för företagets affär, får vi ofta förtroendet att vara strategisk affärspartner. Som sådan är vi tidigt med i planeringen och kan skapa de bästa möjliga affärsjuridiska förutsättningarna för att nå resultat och framgång. Vi utgår alltid från ett långsiktigt engagemang och försäkrar oss kontinuerligt om att vi möter upp dina olika behov med den juridiska kompetens och de lösningar du behöver. Därför avsätter vi löpande tid och resurser till kompetensutveckling i våra bransch- och specialistgrupper.

Men här finns också något annat. Många klienter lägger märke till den öppna, prestigelösa och chosefria attityden som råder på Foyen. Det blir inte bara trevligare att arbeta ihop, vi är övertygade om att den också bidrar till att skapa bättre resultat. Vi värdesätter personliga möten och goda dialoger baserade på kunskap och förtroende. I linje med detta har vi som policy att ha en hög grad av tillgänglighet närhelst du behöver oss. Varför inte syna Foyen i sömmarna redan nu? Slå oss en signal så bestämmer vi tid för ett förutsättningslöst möte.

Dela |

Sök medarbetare

Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 52
Box 7229
SE-103 89 Stockholm
Telefon +46 8 506 184 00
Telefax +46 8 506 184 70
E-post: info@foyen.se

Göteborg

Stora Nygatan 33
SE-411 08 Göteborg
Telefon +46 31 743 20 60
Telefax +46 31 743 20 61
E-post: info@foyen.se

Malmö

Södergatan 28
SE-211 34 Malmö
Telefon +46 40 661 56 50
Telefax +46 40 661 56 59
E-post: info@foyen.se

Falun

Åsgatan 41
SE-791 71 Falun
Telefon +46 23 794 790
Telefax +46 23 190 77
E-post: info@foyen.se

Stockholm/Göteborg