Varför ska man se på ett start-up som ett äktenskap?

Publicerat:17 november, 2016
För att få ett långt och lyckligt äktenskap är nog de flesta överens om att man ibland får slita lite. Ett start-up kräver nästan alltid mycket slit, men en sak som är gemensam är att det först och främst behövs en bra grund att stå på.

För att lyckas bygga upp ett framgångsrikt start-up är naturligtvis det viktigaste att ha en bra idé i grunden. Men hur får man denna idé inte bara att lyfta, utan hålla sig svävande för lång tid framöver? Hur får man ett start-up att bli framgångsrikt och leva länge?

I början av en kreativ process, som ett start-up oftast är, saknas sällan entusiasm och engagemang. Man kan likna det vid en förälskelse – möjligheterna ter sig ändlösa och det går inte att föreställa sig att det inte alltid ska vara så. Inte sällan är man dock flera i början av denna process – eller så kommer andra in längs vägen. Vad händer då när entusiasmen svalnar och allt slit som känns lätt i början tär på humör och relationer?

Det bästa rådet är att ligga steget före. Startas bolaget upp med en eller flera kompanjoner ska man skriva ett kompanjonsavtal, t.ex. ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är som ett äktenskapsförord. Det bör man skriva när alla är engagerade och entusiastiska, när man är ”nyförälskad” helt enkelt. Se då till att diskutera hur man vill lösa de problem som faktisk kan komma längs vägen. Lyft upp även svåra ämnen på bordet. Vad händer om någon skiljer sig? Vad händer om någon dör eller blir svårt sjuk? Vad händer om man inte kommer överens om hur företaget ska drivas? Om något händer som gör samarbetet svårt eller omöjligt, då är det alltid bättre att ha pratat om det innan, och att man har avtalat om lösningar.

Se sedan till att driva företaget ”by the book” från allra första början. Var noga med att dokumentera styrelsebeslut och stämmobeslut. Det är lätt att lösa problem över kaffebordet, men för att upprätthålla ett värde i bolaget ska man kunna visa dokumentation. Om en investor ska in i bolaget kommer denne att granska alla handlingar i bolaget. Om något saknas som ska finnas, är risken stor att det påverkar värdet på bolaget negativt.

Men den goda idén, den som ligger till grund för hela bolaget? Se till att exploatera denna, men inte förrän ni säkrar upp rättigheterna. Börja inte producera marknadsföringsmaterial, hemsidor eller produkter innan ni vet att ni kan registrera varumärken och firmor. Kostnaden för att registrera skydd för immateriella rättigheter är relativt liten – kostnaden för att börja om med hemsidor och skyltar på kontoret är mycket större. Kort sagt – när ni väl vet att ni ska starta upp ett bolag med en ny fantastisk idé, skydda rättigheterna först. Därefter kan ni börja jobba!

Ett värdefullt start-up är ett som har en idé som håller över tid, och som kan vidareutvecklas. Värdet på bolaget består dock inte bara i vilken omsättning man får upp, utan även i hur man driver det. Ser man till att dokumentera processer i styrelser, att säkra upp rättigheter i bolaget och ha bra (och skriftliga) avtal både mellan ägare och mellan bolaget och kunder/leverantörer så kommer det att minska de risker som kan finnas i ett bolag. Om risken är låg, blir värdet på bolaget högre. Agera således från början som om en investor när som helst ska kunna släppas in genom dörren. Då blir start-up bolaget som ett lyckligt, långt och framgångsrikt äktenskap.

Har du frågor om start-ups?
Kontakta Sara Malmgren, advokat
sara.malmgren@foyen.se