Information med anledning av nätfiskeattack

Tyvärr har Foyen drabbats av en nätfiskeattack och med anledning av detta behöver vi i enlighet med GDPR-lagstiftningen gå ut med information.

Publicerat: 14 juli, 2021

Det har kommit till vår kännedom att e-postmeddelanden gått ut som ser ut att komma från medarbetare hos Foyen med länkar till Dropbox, Google eller Microsoft. En del av dessa mail har ämnesrad ”New offer for 2021…”/ ”Bekräftelse Lovord…” och kan innehålla en bifogad fil som tar mottagaren till en nätfiskesida. Med anledning av detta bör mottagare vara extra uppmärksamma på e-postmeddelanden som innehåller ovannämnda länkar eller ämnesrad och inte klicka på någon länk från Dropbox, Google eller Microsoft. Om du råkat klicka på länk/bifogad fil och misstänker att du blivit utsatta för nätfiske via ett förfalskat inloggningsformulär, ber vi dig kontakta din IT-support samt att skyndsamt ändra ditt lösenord.

Vi arbetar med att vidta nödvändiga åtgärder på grund av detta nätfiske som tyvärr drabbat oss och många andra företag. Med denna information vill vi varna för de risker mottagare av e-postmeddelande eventuellt skulle kunna drabbas av om man klickar på någon av ovannämnda länkar/filer och är ledsna för eventuella olägenheter som detta kan förorsaka.

Liknande artiklar

Fler nyheter