Utökat straffområde för miljöbrott som rör avfallshantering

Publicerat:5 oktober, 2015

Efter kritik från EU kommissionen har regeringen tagit fram ett lagförslag om utvidgat ansvar för miljöbrott vid avfallshantering. Förslaget är för tillfället på remiss hos Lagrådet. Lagändringen avser 29 kap. 1 § miljöbalken och syftar till att brottsförklara all hantering av avfall som orsakar eller kan orsaka dödsfall, allvarlig personskada eller väsentlig skada på luft, mark- eller vattenkvalitén, djur eller växter. Tidigare omfattades endast gärningar som innebar förvaring eller bortskaffning avfall av brottsrubriceringen. I framtiden kommer däremot all vårdslös eller uppsåtlig hantering av avfall som kan leda till allvarlig förorening att vara straffbar. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2016.

Har Du frågor om VA-mål eller avfall/miljöbrott?

Kontakta:
Pia Pehrson
0733- 22 84 42
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman
0737-19 51 18
caterina.carreman@foyen.se