Nya regler för film och foto som tas med hjälp av drönare

Publicerat:21 augusti, 2017

Från den 1 augusti 2017 har ett undantag införts i kameraövervakningslagen som innebär att drönare som utrustats med kamera inte omfattas av lagen. Något tillstånd behövs således inte. Undantaget gäller för företag och privatpersoner, men inte myndigheter.

Personuppgiftslagen gäller dock för sådan användning av drönare, och huvudregeln är att man får fota och filma så länge detta inte är kränkande för någon person.

De faktorer som kan spela in vid bedömningen om det är kränkande är t ex graden av integritetsintrång, hur länge uppgifter sparas och hur de delas med andra och syftet med fotot/filmningen. Ytterligare faktorer kan vara om filmning/fotografering sker öppet och om information lämnas till berörda i området innan filmning.

Den missbruksregel som används i detta sammanhang finns i Personuppgiftslagen, men inte i den nya Dataskyddsförordningen. Datainspektionen har inte närmare angett hur man avser att tolka den nya bestämmelsen i förhållande till Dataskyddsförordningen, som börjar gälla den 25 maj 2018.
Så länge man filmar eller fotar utan att någon fysisk person kan identifieras (t ex naturfoto), så faller inte agerandet under vare sig Personuppgiftslagen eller den kommande Dataskyddsförordningen.
____________________________________________
Sara Malmgren, advokat på Foyen Advokatfirma
sara.malmgren@foyen.se