Miljöbedömningsförordningen – nu är den här

Publicerat:15 november, 2017

Riksdagen har tidigare, i slutet av oktober 2017, beslutat om ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och regler om miljöbedömningar. Nu har förordningstexten till det nya kapitlet tryckts, Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Förordningen tydliggör kraven på vad som ska ingå i samrådsunderlag, vilka krav som kan ställas på en miljökonsekvensbeskrivning och vilka tidsfrister som ska gälla.

En djupare analys och jämförelse mellan nuvarande regler och nyheterna kommer att presenteras på vår hemsida inom kort. Den nya förordningen och det nya 6 kapitlet miljöbalken kommer att träda i kraft den 1 januari 2018, men vissa övergångsbestämmelser finns.

Har Du frågor om miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivning eller liknande, kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se