Pernilla Samuelsson

Advokat

Pernilla Samuelsson är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirmas sedan 2019 och specialiserad inom entreprenad, konsulträtt och offentlig upphandling. Pernilla är rådgivare till statliga affärsverk, offentligt och privat ägda bolag, kommuner samt branschorganisationer. Hennes arbete involverar biträde i skiljetvister, processer vid allmän domstol, och i utomrättsliga förhandlingar och innefattar bl.a. hantering av skadeståndskrav. Pernilla arbetar vidare med att ta fram, granska och förhandla avtal för leverans av entreprenader, konsulttjänster, anläggningar för processer och el. Pernilla Samuelsson arbetar även med rådgivning samt med att ta fram och granska bl.a. upphandlingsdokument i offentliga upphandlingar. Hon är därtill en mycket uppskattad föreläsare på kurser bl.a. inom entreprenad och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1996)

 

  • Engelska