Ann Garmland

Advokat / Specialist

Ann är verksam inom Foyen Advokatfirma sedan våren 2017. Hon arbetar inom rättsområdena entreprenadrätt/konsulträtt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument, frågor under utvärderingsfasen, till hur man formulerar avbrytandebeslut. Hon biträder företag och myndigheter i processer vid domstol.

Ann Garmland har en gedigen erfarenhet av arbete inom rättsområdet offentlig upphandling. Hon har arbetat med ärenden inom rättsområdet dels som advokat, dels som specialistföredragande på Förvaltningsrätten i Falun. Som specialistföredragande har hon skrivit beslut/domar i flera hundra upphandlingsmål. Hon har även hållt i internutbildningar på domstolen för notarier, assessorer och fiskaler inom rättsområdet.

Ann Garmland har även stor erfarenhet av arbete inom rättsområdet entreprenad- och konsulträtt. Inom detta rättsområde lämnar hon regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Ann Garmland håller regelbundet kurser och seminarier inom rättsområdena offentlig upphandling, entreprenad- och konsulträtt.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2001)
  • Studies in commercial law, Competition law, Common law and Corporate Crime (University of Essex, England, 1999)

 

    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2024, 2023, 2022.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.