Ann Garmland

Advokat

Ann Garmland är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2017 och specialiserad inom rättsområdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument, frågor under utvärderingsfasen, till hur man formulerar avbrytandebeslut. Hon biträder också företag och myndigheter i processer vid domstol.

Inom dessa rättsområden lämnar hon regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Ann håller regelbundet kurser och seminarier inom rättsområdena offentlig upphandling, entreprenad- och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2001)
  • Engelska