Ann Garmland

Advokat

Ann Garmland är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2017 och specialiserad inom rättsområdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument, frågor under utvärderingsfasen, till hur man formulerar avbrytandebeslut. Hon biträder också företag och myndigheter i processer vid domstol.

Inom dessa rättsområden lämnar hon regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Ann håller regelbundet kurser och seminarier inom rättsområdena offentlig upphandling, entreprenad- och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2001)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2022.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.