Ann Garmland

Advokat

Ann Liljedal är verksam inom Foyen Advokatfirma sedan våren 2017. Ann Liljedal arbetar inom rättsområdena affärsjuridik, entreprenadrätt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument, frågor under utvärderingsfasen, till hur man formulerar avbrytandebeslut. Hon biträder företag och myndigheter i processer vid domstol.

Ann Liljedal har en gedigen erfarenhet av arbete inom rättsområdet offentlig upphandling. Hon har arbetat med ärenden inom rättsområdet dels som advokat, dels som specialistföredragande på Förvaltningsrätten i Falun. Som specialistföredragande har hon skrivit beslut/domar i flera hundra upphandlingsmål. Hon har även hållt i internutbildningar på domstolen för notarier, assessorer och fiskaler inom rättsområdet.

Ann Liljedal har även mångårig erfarenhet av arbete inom rättsområdena affärsjuridik och entreprenadrätt. Inom dessa rättsområden hanterar hon regelmässigt bl.a. avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Den rådgivning hon lämnat inom dessa områden innefattar bland annat upprättande av avtal, associationsrättsliga dokument, rättsutredningar samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Ann Liljedal håller regelbundet kurser och seminarier.

Medlem i Advokatsamfundet mellan 2004 – 2010 samt sedan 2017.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2001)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2022.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.