Kraven på arbetsgivarna för de organisatoriska och sociala förhållanden ökar

Publicerat:30 september, 2015

Arbetsmiljöverket kom den 22 september 2015 med en ny föreskrift som träder i kraft den 31 mars 2016. Föreskriften, AFS 2015:4, handlar om organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

De nya reglerna ska gälla alla som är arbetsgivare eller som hyr in arbetskraft. Syftet med reglerna är att komma åt problemen med ohälsa på grund av organisatoriska bekymmer och även att försöka förhindra kränkande behandling. Även om denna nya föreskrift från Arbetsmiljöverket har varit på gång länge kan man se att den har influerats av det så kallade Krokommålet och andelen sjukskrivningar som ökat på grund av ohälsosamma sociala miljöer.

Vad innebär då denna föreskrift konkret för en arbetsgivare? Bland annat gäller följande:

  1. Cheferna hos arbetsgivaren ska utbildas så att de kan förhindra ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Förutsättningar för praktisk omsättning av kunskaperna ska finnas.
  2. Företag som har minst 10 anställda ska ha skriftliga mål för att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.
  3. Resurser för en arbetstagare ska anpassas till kraven.  Man ska motverka en ohälsosam arbetsbelastning.
  4. Tydlighet ska gälla i vad som krävs av en arbetstagare.
  5. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att förhindra ohälsosam förläggning av arbetstid, där man i de allmänna råden bland annat tar upp skiftarbete, stor omfattning av övertid men även långtgående möjligheter att arbeta på olika tider och platser samt att ständigt vara nåbar.
  6. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att förhindra kränkande särbehandling och ha rutiner för anmälan av detta.

Den nya reglerna ställer således ganska långgående krav på arbetsgivaren. De kommer innebära att arbetsgivaren bör sätta större fokus på frågorna om organisatoriska och sociala förhållanden men också att arbetsgivarna får en större administrativ börda.

Artikel författad av advokat Caterina Carreman och advokat Pia Pehrson.

Har Du frågor?
Kontakta gärna Foyens jurister inom arbetsmiljörätt – >>