Har ni riskbedömt ert Luciatåg?

Publicerat:12 december, 2019
Många arbetsplatser passar på att fira Luciadagen med ett stämningsfullt Luciatåg där det inte är helt ovanligt att nyanställda eller andra yngre i tjänst är de som får stå för själva lussandet. Men är Luciatåget helt oproblematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Alla företag i Sverige måste förhålla sig till en rad arbetsmiljöregler. Dessa varierar lite beroende på bransch men alla måste förhålla sig till Arbetsmiljölagen och de av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som berör just deras verksamhet. Alla arbetsgivare i Sverige har att beakta föreskriften avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Föreskriftens syfte är att skydda arbetstagare och skapa en god arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en arbetsgivare undersöka och följa upp verksamheten för att förebygga eller se till att man undviker de risker som finns. Oftast sker detta genom att man gör riskbedömningar för olika arbetsuppgifter. Låt oss leka med tanken att en riskbedömning skulle behöva ske av Luciatåget då det är en arbetsuppgift, dock oftast en väldigt kortvarig och tillfällig sådan. Vilka risker kan det då finnas med arbetsuppgiften?

De risker som vi har identifierat såsom självklara är att snubbla på den långa vita dräkten, sätta eld på sig själv eller lokalen om levande ljus används, orsaka större rökmängd och försämrad luft tillfälligt, stressen över att behöva uppträda inför andra samt slutligen störningen och den psykiska pinan för de av åhörarna som har absolut gehör om kollegorna inte ägnar sig åt skönsång.

Att någon snubblar på den långa vita klänningen är mycket troligt men konsekvenserna är oftast, om man inte lyckats välta hela tåget, inte något mer än lite obalans och maximalt att man faller. Ett fall kan dock leda till kroppskada vilket gör att det finns en viss risk som inte är helt möjlig att ignorera.

Att tända eld på sig själv eller lokalen är inte vidare troligt och om företaget har skött sitt brandskydd bör konsekvenserna inte bli omfattande, utan denna brand bör kunna släckas snabbt. Man bör nog för denna del vidta skyddsåtgärden att ha en hink med vatten och brandsläckare i närheten om det skulle ske, men det är sannolikt även det en acceptabel risk.

Detta att släcka alla ljusen och försämra luften i lokalen är något som vi mer eller mindre kan se som ett faktum att det kommer att ske vid användandet av levande ljus. Konsekvenserna av det hela bör vara små och i förebyggande syfte bör de som är känsliga mot rök ombedjas att tillfälligt ta paus. Eller så genomförs denna uppgift utanför de ordinarie arbetslokalerna.

Stressen att uppträda inför människor är en psykisk stress som om den kombineras med andra stressfaktorer kan få större konsekvenser, kanske till och med följden av en sjukskrivning. Dock borde detta lätt gå att förebygga med att deltagande i luciatåget är frivilligt och att det finns rätt att säga nej till arbetsuppgiften. Det psykiska lidandet för de människor som hör varje fel ton är svårt att bedöma samt vilka konsekvenser som det skulle kunna få. Sannolikt bör det gå att förebygga antingen genom att kräva att alla som är med kan sjunga rent eller att personerna som har absolut gehör dessvärre inte deltar på denna sociala aktivitet.

Så utifrån att det är en arbetsuppgift som normalt bara utförs en gång per år och då riskerna och dess konsekvenser verkar falla inom en acceptabel nivå så bör arbetsgivarna i Sverige sannolikt kunna fira Lucia med skönsång och lussande i lugn och ro.

Men för alla arbetsgivare är det värt att observera att riskbedömningar är viktiga. Såsom nyårslöfte vore det fint att lägga in att se över dessa när år 2020 påbörjas, det vill säga när lussande och julstök är avklarat.

 

Pia Pehrson, advokat/partner Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se