GDPR – vad kommer Datainspektionen särskilt att granska framöver?

Publicerat:25 mars, 2019

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende GDPR, och har i dagarna kommit ut med besked om vad de särskilt avser att granska under 2019 och 2020 – detta utöver särskilda tillsynsärenden, såsom de läckta telefonsamtalen till 1177. Just avseende det ärenden har Datainspektionen öppnat tre tillsynsärenden.

Datainspektionen har meddelat att de bland annat utifrån klagomål och incidenter som inkommit till Datainspektionen har prioriterat vissa områden. Fokus kommer att läggas på bland annat samtycke som rättslig grund, och ny teknik – när man använder existerande teknik på nya sätt eller när man använder ny teknik. Datainspektionen har bland annat redan inlett ärenden rörande ansiktsigenkänning (en skola i Skellefteå) och kroppsburna kameror (biljettkontrollanter hos SL).

Vidare meddelar man att det är vissa verksamheter som man särskilt avser att granska, inkluderande hälso-och sjukvård, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandel, större inkassobolag samt skolor.
__________________________

Sara Malmgren, Advokat vid Foyen Advokatfirma