Foyen rekryterar jurist med spetskompetens

Publicerat:8 oktober, 2015

Pernilla_SamuelssonFoyen Advokatfirma har rekryterat välrenommerade juristen Pernilla Samuelsson från Svenska Teknik & Designföretagen inom Almega AB. Pernilla ingår i advokatfirmans entreprenadgrupp och gruppen för offentliga affärer.

Pernilla kommer närmast från Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, där hon arbetat som affärsjurist under fem år med fokus på entreprenad- och konsulträtt, avtalsrätt samt offentlig upphandling. Pernilla har bland annat ansvarat för att upprätta remissyttranden, hålla föredrag och utbildningar samt driva frågor inom offentlig upphandling. Hon har också varit juridisk rådgivare till medlemsföretagen och styrelseledamot i Byggandets Kontraktskommitté.

– Foyen har en stark och unik position, en tydlig specialisering med djup kompetens som spänner över hela fastighetsområdet. Jag ser fram emot ett givande erfarenhetsutbyte och att utveckla advokatfirman ytterligare. Närmast kommer jag att fortsätta mitt uppdrag för STD-företagen två dagar i veckan parallellt med nya klientuppdrag, säger Pernilla Samuelsson.

Pernillas juridiska bakgrund är gedigen och omfattar även arbete som bolagsjurist med fokus på konsulträtt, offentlig upphandling, avtalsrätt och allmän affärsjuridik på SWECO och Visma. Hon har också arbetat som bolagsjurist på HR Commitment och PCF II Growth samt som affärsjurist på Ernst & Young med bland annat bolagsrätt och allmän affärsjuridik.

– Pernilla har en omfattande juridisk bakgrund från ett flertal olika verksamheter däribland teknikintensiva bolag. Hennes kompetens stärker oss ytterligare och rekryteringen är ett led i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, säger Foyens VD Lars Hag.

Pernilla tillträdde tjänsten på Foyen den 17 september.

För mer information kontakta:

Lars Hag, VD Foyen
0733-22 84 24, lars.hag@foyen.se

Pernilla Samuelsson, jurist Foyen
0708-55 68 89, pernilla.samuelsson@foyen.se