Foyen nyhetsbrev oktober 2021

Publicerat:26 oktober, 2021

I vårt nyhetsbrev för oktober tittar vi närmare på ett par intressanta domar som nyligen prövats och analyserar dess innebörd. Högsta domstolen framhåller bland annat att fastighetsägare måste agera och förebygga risker för skada. Det blev tydligt när en bostadsrättsförening nyligen ansågs ersättningsansvarig för vatteninträngningar som en trasig dagvattenanläggning orsakat på en intilliggande fastighet.

Högsta Förvaltningsdomstolen har också tagit ställning till frågan om upphandling krävs när en statlig myndighet köper tjänster av en annan statlig myndighet. Deras avgörande utgör ett tydligt led i strävan efter, en inom EU, enhetlig och harmoniserad syn på regelverkets tillämpning och innebörd.

I takt med att restriktioner från pandemin lättats kan vi äntligen bjuda in till våra fysiska frukostseminarier igen. På temat upphandling kan du under november och december ta del av ett seminarium om ÄTA-arbeten och ändringar i offentligt upphandlade kontrakt i Stockholm, Falun, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också ett flertal webinarier inom våra rättsområden, däribland om upphandling av miljöfarlig verksamhet och ramavtal.

Vi fortsätter också vår resa med att uppdatera vårt varumärke och implementera vår nya design. I en intervju av Hufvudstaden uppmärksammas vårt nya kontorskoncept i Stockholm som innefattar en mjukare framtoning i inredningen med naturen som inspiration och fler digitala funktioner. Vi ser fram emot att återigen kunna välkomna våra klienter och samarbetspartners till våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Falun.

Vi önskar dig en trevlig läsning och en fortsatt fin höst!

Ta del av Foyens nyhetsbrev för oktober här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen