Foyen nyhetsbrev mars 2021

Publicerat:30 mars, 2021

Våren är i antågande och vårt nyhetsbrev för mars månad är fyllt med artiklar där vi delar med oss av våra erfarenheter och kommenterar betydande rättsfall. Vi tittar bland annat närmare på hur rättspraxis sett ut under 2020 avseende rörlig ersättning och hur skäligheten för att framställa ersättningskrav skiljer sig åt för entreprenörer och konsulter.

Vi ställs alla någon gång inför en situation där vi behöver ta hjälp av experter av olika slag för att få råd, som exempelvis vid en fastighetsvärdering eller ekonomisk rådgivning. Men vad händer om de råd som ges är dåliga och förvärrar ens situation? Två domar från Högsta domstolen belyser konsultens rådgivaransvar och ger oss en bra vägledning.

Ett annat mål som Högsta förvaltningsdomstolen nyligen meddelat prövningstillstånd för berör takvolymer i en offentlig upphandling med flera leverantörer inblandade. Två av våra advokater är ombud för den upphandlade myndigheten och de sammanfattar för oss kärnfrågan i detta principiellt viktiga mål.

Förutom artiklar finner du i vanlig ordning intressanta webinarier som våra experter arrangerar. Närmast kommer våra miljöjurister att ge svar på aktuella saneringsfrågor i miljöbalken. Vi kommer också att ha en webinarieserie i tre delar som översiktligt går igenom de ändringar som skett på avfallsområdet under 2020. Våra webinarier är kostnadsfria och du finner mer information om dessa i vårt nyhetsbrev.

Nu närmar sig flytten av vårt Stockholmskontor och den 21 april ser vi fram emot att få flytta in i våra nya lokaler på Regeringsgatan 38 i NK-huset. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas med en målsättning att skapa en än mer modern och hållbar arbetsplats. Våra nya lokaler är ljusa och moderna och har anpassats utifrån våra behov i samarbete med Hufvudstaden och Studio Laaw. Vi ser fram emot att få ta emot våra klienter och samarbetspartners i våra nya lokaler när så är möjligt utifrån rådande situation.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Ta del av Foyens nyhetsbrev mars 2021 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen