Foyen nyhetsbrev februari 2021

Publicerat:9 februari, 2021

För många av oss stundar nu sportlovstider och en välbehövlig paus i en annars arbetsintensiv period. I vårt första nyhetsbrev för året ger vi dig en uppdatering på aktuella händelser inom juridiken, såsom intressanta rättsfall och betydande mål samt artiklar och tips på kommande digitala seminarium.

I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen prövades frågan kring vem som egentligen bär ansvar för underhåll av ett golvvärmesystem i en bostadsrätt – är det föreningen eller bostadsrättshavaren? Ett annat mål som väckt stor uppmärksamhet berör buller och störningar från idrottsanläggningar. Mark- och miljööverdomstolen prövade så sent som i december huruvida Boovallen i Nacka medför olägenheter för närboende eller ej.

I december avgjordes även ett mål i Kammarrätten i Jönköping som berör frågan om ett vinnande bolag i en offentlig upphandling verkligen uppfyllt de obligatoriska kraven som fanns vad gäller kvalitets- och miljöledningssystem. I Sundsvall meddelande kammarrätten nyligen dom kring om det är möjligt att göra undantag från skyldighet att ange takvolymer i ett ramavtal.

Vår styrelseordförande John Hane belyser i sin artikel den komplexa frågan kring att välja rätt konsult och samtidigt inte riskera budgetöverskridande vid en offentlig upphandling. Med närmare tjugo års erfarenhet inom upphandling ger han sina reflektioner kring hur dessa problem skulle kunna lindras.

I samband med att pandemin slog till ställde vi i mars 2020 om våra frukostseminarier till digitala seminarier. Under året arrangerade vi ett flertal webinarier inom entreprenad, miljö, offentliga upphandling och affärsjuridik med totalt över 800 deltagare. Vi är mycket glada över ett så högt deltagande och kommer även i år att fortsätta dela med oss av vår kunskap genom digitala seminarier. Redan nu på torsdag den 11 februari har du möjlighet att ta del av ett webinarium om ”Bevissäkring i entreprenadtvister”. Mer information om detta och hur du anmäler dig finner du i vårt nyhetsbrev.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Ta del av Foyens nyhetsbrev för februari 2021 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen