Foyen nyhetsbrev Compliance 2021

Publicerat:9 mars, 2021

Att se till att ett bolag följer gällande lag och är ”compliant” kan tyckas vara en självklarhet, men är ofta något som inte prioriteras tillräckligt högt.

Det är naturligtvis så att de allra flesta har för avsikt att följa lagen i den verksamhet de bygger upp, men ibland finns inte alltid tiden eller organisationen för att genomföra detta praktiskt. Men, att se till att ett företag iakttar de regler man har att följa innebär att man skyddar företaget, både ekonomiskt och juridiskt.

Vi på Foyen har lång erfarenhet av att arbeta med såväl start-ups som företag som funnits länge på marknaden. Med denna extraupplaga av vårt annars månatligen utkommande nyhetsbrev ger vi handfasta tips till styrelser och ägare av små och stora bolag kring hur man kan försäkra sig om att bolaget följer gällande lagstiftning.

Genom att lyfta frågorna och behålla dem högt på agendan vidtar man åtgärder som minskar riskerna i bolaget och bibehåller, eller ökar värdet på bolaget. Våra specialister inom bolagsrätt, arbetsrätt, IT och arbetsmiljöfrågor bjuder här på information och konkreta råd inom de områden som berör alla bolag.

Vi önskar dig en givande läsning!

Ta del av Foyens nyhetsbrev Compliance 2021 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen