Foyen har vunnit framgång i Mark- och miljödomstolen

Publicerat:27 mars, 2018

Foyen har biträtt SVEF, Sveriges vindkraftkooperativ, i prövning av bullernivåer för vindkraftverk och vunnit framgång i Mark- och miljödomstolen. Ärendet rör ett vindkraftverk vid motorvägen i Frillesås där krav framställts om sänkt produktion för att klara skärpta bullerkrav från miljönämnden. Mark- och miljödomstolen har dock kommit fram till att SVEF uppfyller de krav som ställs och inte behöver justera effekten på sitt kraftverk.

Foyen Advokatfirma har biträtt SVEF som ombud med delägare Richard Sahlberg och Pia Pehrson samt biträdande jurist Rebecka Flick.

För mer information kontakta:

Richard Sahlberg, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 23, richard.sahlberg@foyen.se