Foyen har biträtt OX2 avseende vindpark i Finland

Publicerat:17 mars, 2017

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Ykspihlaja vindpark på 14,4 MW med fyra vindkraftsverk i Finland. Beställare är Aquila Capital.

Vindparken kommer att byggas i Karleby som ligger ca 10 mil från Vasa. Det är ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd. Anläggningen beräknas att producera ca 55 GWh per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.

Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av leveransavtal samt seviceavtal. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se