Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av Elkraftsbyggarna Kraft

Publicerat:29 april, 2016

Foyen Advokatfirma har biträtt Kraftringen Energi AB (publ) i samband med förvärvet av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB (EKB). Genom förvärvet förstärker Kraftringen sin position på entreprenadmarknaden. Kraftringens entreprenadverksamhet kommer efter förvärvet att omfatta teknikområdena elkraft, offentlig belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar med cirka 165 medarbetare och en omsättning på cirka 500 miljoner.

Foyens team har bestått av advokat Andreas Lindström och biträdande jurister Martin Ahlbeck och Linnea Gustafsson.

För mer information kontakta:
Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
0723-73 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se