Foyen biträder Kraftringen vid försäljning av Nynäshamn Energi

Publicerat:26 oktober, 2016

Foyen Advokatfirma biträder Kraftringen i samband med försäljningen av Nynäshamn Energi AB till Ellevio. Verksamheten i Nynäshamn Energi omfattar elnät- och entreprenadverksamhet med 16 000 elnätkunder samt 14 medarbetare. Avyttringen sker mot bakgrund av Kraftringens regionala konsolidering av bolagets affär till de södra delarna av Sverige. Ett led i detta är att avyttra de delar av verksamheten som omfattar eldistribution och elkraftentreprenad i Nynäshamn, som ligger geografiskt långt ifrån Kraftringens huvudsakliga verksamhetsområde.

Foyens team består av ansvarig delägare Andreas Lindström med biträde av advokat Martin Ahlbeck och biträdande jurister Linnea Lindberg och Ida Ulfsdotter.

För mer information kontakta:
Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
0723-73 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se