Foyen biträder Slussgården vid förvärv av fastighet från Skanska

Publicerat:22 november, 2016

Foyen Advokatfirma biträder Slussgården vid dess förvärv av Skanskas kontorsfastighet Snäckan 8 i centrala Stockholm, där KPMG tidigare hade sitt huvudkontor. Med förvärvet utökar Slussgården sitt ägande med drygt 23 500 kvadratmeter. Förvärvet är villkorat av ny detaljplan och bygglov.

Fastigheten är centralt belägen på Tegelbacken, i Stockholm, med ett mycket bra kommunikationsläge strax intill Centralstationen. Byggnaden som står på fastigheten Snäckan 8 idag kommer att rivas. Projektet definieras i pågående detaljplaneprocess och beräknas få högsta miljöklassificering, Platinum, enligt LEED. Skanska ansvarar för genomförandet av projektet. Tillträde sker i samband med att byggnaden står klar, vilket beräknas ske under det tredje kvartalet 2020.

Foyens team har bestått av advokat Henrik Ståhlberg (transaktion), advokat Per Vestman (entreprenad), advokat Oscar Wackling (fastighet) och biträdande jurist Madeleine Jönsson (transaktion).

För mer information kontakta:
Henrik Ståhlberg, advokat och delägare på Foyen
0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se