Foyen biträder NetNordic vid förvärv av Efftel

Publicerat:13 april, 2018

Foyen har biträtt NetNordic vid dess förvärv av 100% av aktierna i Efftel AB, innefattande dess dotterbolag Efftel Solutions AB. Efftel erbjuder cloudbaserade telefoni- och kommunikationstjänster till företagsmarknaden med Sverige som utgångspunkt. Efftel har 12 medarbetare och omsätter ca 20 miljoner SEK.

NetNordic är en nordisk systemintegratör som är specialiserade på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Dess proformaberäknade omsättning 2017 uppskattas till ca 1 miljard. Efter förvärvet har NetNordic ca 300 medarbetare och 12 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Foyen biträdde NetNordic genom Jonas Conradsson (ansvarig delägare) och Elinor Pejryd (biträdande jurist).

För mer information kontakta:
Jonas Conradsson, advokat och delägare på Foyen
070-148 30 40, jonas.conradsson@foyen.se