Foyen biträder Hans Erlandsson Management AB vid försäljning av tre fastighetsbolag

Publicerat:11 oktober, 2018

Foyen har biträtt Hans Erlandsson Management AB vid deras försäljning av fastighetsbolagen Angelica AB, Angelica Butiksfastigheter AB och LMP Fastighets AB. Försäljningen omfattar 12 fastigheter belägna i Staffanstorp och Lund och utgörs främst av affärs- och industrilokaler.

Foyen biträdde Hans Erlandsson Management AB genom Andreas Lindström (ansvarig delägare) och Madeleine Jönsson (advokat).

För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se