Foyen biträder Gold Line Resources Ltd i reverse takeover

Publicerat:3 december, 2020

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Gold Line Resources Ltd. (GLR) i samband med ett s.k. reverse takeover genom vilket GLR:s aktier har noterats på Torontobörsen (TSX Venture, ”GLDL”). GLR fokuserar på förvärv av guldprojekt med exceptionell exploateringspotential i de främsta guldproducerande regionerna i Sverige, och innehar för närvarande en portfölj om fem undersökningstillstånd för guldfyndigheter i norra och mellersta Sverige. Transaktionen har involverat bl.a. legal opinions angående den svenska affärsverksamheten.

Foyens team leddes av delägarna Peter Dyer och Pia Pehrson.

För mer information kontakta:
Peter Dyer, advokat och delägare på Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se