Nyheter för upphandlingar under tröskelvärdet

Webinarium fredag 11 februari, 08:30

Då efterfrågan varit hög bjuder vi nu in till ytterligare ett tillfälle av vårt högaktuella webinarium gällande de nya och förenklade reglerna inom offentlig upphandling.

Välkommen till ett högaktuellt webinarium om de nya och förenklade reglerna inom offentlig upphandling som träder i kraft den 1 februari 2022.

Under webinariet kommer vår advokat Hanna Andersson och biträdande jurist Ingeborg Forkman att redogöra för de förändringar och nyheter som aktualiseras i upphandlingsregelverket, bland annat avseende förändrade förfaranden och direktupphandlingar.

Webinariet hålls fredag den 11 februari med start klockan 08.30. Det är kostnadsfritt och pågår i 45 minuter. Efter den utsatta tiden går det bra att ställa eventuella ytterligare frågor.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här >>

 

Inför webinariets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med.

Dyker det upp några frågor gällande webinariet eller anmälan, kontakta Lisa Ceder lisa.ceder@foyen.se tack.

Liknande artiklar

Offentliga affärer2022.10.21

EU vidtar ytterligare åtgärder mot Ryssland – Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer

Under året har EU beslutat om flertalet sanktionspaket mot Ryssland efter att Ryssland invaderade Ukraina. Sedan den 9 april har det varit förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Förbudet har nu utvidgats till att det inte heller är tillåtet att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer. Beslutet påverkar alla offentliga aktörer som har ett pågående kontrakt med rysk leverantör.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.10.20

Ny praxis som begränsar leverantörers rätt att ansöka om överprövning enligt LOU

Som grundkrav för att förvaltningsrätt efter ansökan från en leverantör ska besluta om att en upphandling ska göras om eller rättas gäller att den upphandlande myndigheten dels har brutit mot någon bestämmelse i LOU, dels att det har medfört att leverantören ifråga har lidit eller kan komma att lida skada. I en dom som meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i juli i år klargjordes att en leverantör inte kan anses ha lidit skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav än just det krav som den upphandlande myndigheten har bedömt inte vara uppfyllt.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.09.09

LOU eller LUF – vad händer om myndigheten väljer fel?

En leverantör begärde överprövning av en upphandling bland annat på grund av att den upphandlande myndigheten tillämpat lagen om offentlig upphandling (”LOU”) i stället för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). Men vad händer egentligen om en upphandlande myndighet tillämpar fel lag vid upphandling? Alexandra Lindberg besvarar och förklarar detta.

Fler nyheter