En fastighetsbransch i förändring

Publicerat:16 mars, 2016
2016 är året då fastighetsutveckling, krav på hållbarhetsfrågor och innovativa hyreslösningar ökar allt mer. Den juridiska djungeln blir snårigare, vilket gör att efterfrågan på Foyens tjänsteutbud växer i takt med marknadens förändringar.

Sofie Lundmark har författat nedanstående artikel för tidningen ”Fastigheter i framkant” som gavs ut med Dagens Industri den 15 mars 2016.

Hos Foyen bygger framgången på en hög grad av specialisering och en mycket god förståelse för fastighetsbranschen. Som advokatfirma lever de i symbios med de förändringar som ständigt sker inom fastighetsbranschen. En tydlig trend på hyresmarknaden 2016 är att intresset för flexibla hyreskontrakt driver nya innovativa lösningar. Många aktörer satsar på nya koncept för innovationsbolag.

– Koncepten anpassas till behoven hos nya innovationsbolag, som inte vet om de kommer bestå av tre eller 20 medarbetare om ett halvår. Det skiljer sig mycket från den traditionella hyresmarknaden. Nya innovativa hyreslösningar innebär utmaningar rent legalt, hur medlemskap ska utformas, vilka tjänster som ska erbjudas till lokalerna och hur risker ska fördelas mellan hyresvärd och hyresgäst, säger Henrik Ståhlberg, delägare och advokat.

Henrik spår en fortsatt god marknad för fastighetsinvesteringar, även om stora förändringar i lagstiftningen kommer att prägla branschen. Det relativt svaga utbudet av kommersiella fastigheter har fått fastighetsinvesterare att i högre grad fokusera på fastighetsutveckling.

– Det handlar främst om att skapa nya eller utnyttja befintliga byggrätter på fastigheter som redan ingår i fastighetsbeståndet. För oss på Foyen har det medfört en ökad efterfrågan på rådgivning inom hela vårt breda utbud. Fastighetsutveckling aktualiserar ofta entreprenadfrågor, mark- och detaljplaneringsfrågor, upphandlingsfrågor, miljöfrågor och hyresfrågor, säger Henrik.

Förändringarnas vindar fortsätter att blåsa även på andra områden. En trend är att engagemanget för hållbarhetsfrågor ökar även i fastighetsbranschen.

– Hållbarhetsambitioner som tidigare var mjuka värden och ett plus i kanten utgör numer en grund för konkreta villkor i avtalen, ofta kombinerade med uttryckliga sanktioner. Både kommuner och fastighetsägare ställer miljökrav på de som ska utveckla respektive hyra fastigheterna, säger Henrik.