Vinnare av Foyens miljörättsstipendium

Publicerat: 11 juni, 2015

Nu har årets vinnare av Foyens miljörättsstipendium utsetts. Vinnaren heter Miranda Lymeus och titeln på hennes uppsats är ”Ramvattendirektivet och krav mot enskilda verksamhetsutövare”.

Motiveringen för vinster är enligt följande

. Miranda Lymeus uppsats utgör en gedigen rättslig utredning av Sveriges skyldigheter enligt ramvattendirektivet och hur direktivet genomförts i svensk rätt för att besvara frågan huruvida svensk rätt tillhandahåller tillräckliga medel för att genomföra ramvattendirektivet. Denna uppsats stannar dock inte vid att beskriva rättsläget utan ger också förslag på hur ramvattendirektivet kan genomföras med nu gällande regler.

Miljörätten är ett dynamiskt rättsområde där många olika intressen ställs mot varandra och där det ofta finns behov att modifiera rätten utifrån nya behov och kunskaper. Miranda Lymeus har i denna uppsats med ett analyserande angreppssätt och ett gott språk skrivit om det svenska genomförandet av det relativt komplicerade ramvattendirektivet. Miranda Lymeus lyfter i sin uppsats intressanta och aktuella frågeställningar på ett åskådliggörande sätt.  

Miranda Lymeus har studerat och avlagt sin juristexamen vid Stockholms universitet. Prisutdelningen kommer att äga rum under hösten 2015.

Foyen Advokatfirmas stipendium i miljörätt är ett stipendium som utdelas årligen. Stipendiet är avsett att premiera en studerande vid juristutbildningarna vid något av Lunds, Stockholms, Göteborgs eller Uppsala Universitet som skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt (omfattande 15 eller 30 högskolepoäng) under aktuellt år. Stipendiet omfattar en summa om 15 000 kronor som utbetalas till personen som tilldelas stipendiet.

Vid frågor om det ovanstående, kontakta Anna Bernhardsson på e-post: anna.bernhardsson@foyen.se, eller telefon: 0737-19 51 46.  

Liknande artiklar

Fler nyheter