John Hane medverkar i Upphandlingspodden om partnering och samverkan

Vill du lära dig mer om hur du blir riktigt bra på att upphandla partneringprojekt? Ta då tillfället i akt och lyssna på Upphandlingspodden där vår advokat och delägare John Hane intervjuas. John guidar dig igenom de olika faserna i partneringprojekt, möjliga kombinationer av byggregelverk, tips och fallgropar med olika ersättningsregler och hur man kommer fram till om partnering är rätt för det enskilda projektet.

Publicerat: 26 april, 2022

Upphandlingspodden avsnitt nr 4  ->>

I Upphandlingspodden delger John Hane vad du behöver veta för att upphandla riktigt bra partneringprojekt. Avsnittet innehåller bland annat följande:

  • de olika faserna i partneringprojekt
  • möjliga kombinationer av byggregelverk
  • tips och fallgropar med olika ersättningsregler
  • organisationsfrågor
  • strategisk partnering
  • hur man kommer fram till om partnering är rätt för det enskilda projektet.

John Hane har medverkat i hundratals partneringprojekt genom åren och är en av de mest erfarna juristerna i Sverige på området. Han har också utvecklat Byggherrarnas mallkontrakt för partnering och är tillsammans med Professor Per-Erik Eriksson, författare till Konkurrensverkets forskningsrapport om entreprenadupphandlingar.

Vill du lära dig mer så håller John mycket utbildningar, främst inom upphandling, partnering och entreprenadjuridik.

Liknande artiklar

Entreprenad2022.05.20

När ABT 06 möter konsumenttjänstlagen

Det finns ingen regel som säger vilket avtal som måste användas i ett särskilt byggprojekt. För att öka tydligheten och undvika missförstånd mellan avtalsparterna finns det goda anledningar att använda sig av standardavtal särskilt framtagna för byggprojekt. Det hindrar däremot inte annan lagstiftning från att träda in i avtalsrelationen mellan en beställare och en entreprenör. Så är exempelvis fallet när beställaren är en konsument.

Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Entreprenad2022.05.03

Avhjälpande av fel i entreprenader – vad ska beställaren tänka på?

Det är inte sällan det föreligger fel i entreprenader. Har parterna avtalat om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ska gälla är entreprenören som huvudregel skyldig att rätta till felen utan kostnad för beställaren. Det är däremot inte helt ovanligt att entreprenören, av olika skäl, inte följer sin skyldighet. Beställaren får då som huvudregel avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad och kan sedan kräva entreprenören för kostnaderna. Som framgår av en dom från Svea hovrätt måste beställaren, för att kunna få framgång med ett krav mot entreprenören, tydligt kunna redovisa vilket fel som avhjälpts och kostnaden härför.

Fler nyheter