Nyheter och förändringar i AMA AF 12

Publicerat: 1 januari, 2012

av Advokat Per Vestman, Foyen Advokatfirma

AMA AF ges ut av AB Svensk Byggtjänst och är avsedd att fungera som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter för entreprenadprojekt. Systematiskt är AMA AF ett referenssystem som är uppbyggt enligt och avsett att tillämpas efter samma principer som övriga AMA-publikationer. AMA AF anknyter i struktur och innehåll till standardavtalen AB 04 och ABT 06 och ger möjlighet till tillägg och ändringar av reglerna i standardavtalen. AB 04 och ABT 06 hänvisar även till och förutsätter användning av ett system med administrativa föreskrifter som ska upprättas på ett tydligt sätt för att ändra på bestämmelser i standardavtalen.
AB Svensk Byggtjänst uttalade för några år sedan att revideringsintervallen av såväl tekniska AMA-publikationer som AMA AF skulle kortas. AMA AF 07 ersätts nu med AMA AF 12, dvs. en revidering efter fem år. Det kan jämföras med att föregångaren till 2007 års utgåva kom 1998. Ambitionen från AB Svensk Byggtjänst är således ett faktum. Även uppdateringar genom AMA Nytt som tillkommit efter AMA AF 07 har inarbetats vid revideringen.
I det följande ges ett axplock av nyheterna och förändringarna i AMA AF 12 jämfört med AMA AF 07 samt vissa reflektioner över ändringarna. Läsningen underlättas om du har tillgång till AMA AF 12 eftersom denna artikel inte återger innehållet i AMA AF 12. Fortsättningsvis benämns AMA AF 12 enbart AMA och även om hänvisningarna till regler och principer i standardavtalen gäller både för AB 04 och ABT 06 anges enbart AB 04. Det ska även poängteras att genomgången av ändringarna inte syftar till att vara uttömmande.

Liknande artiklar

Fler nyheter