Foyen har framgångsrikt biträtt internetoperatör i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Foyen har i Hovrätten över Skåne och Blekinge framgångsrikt biträtt en internetoperatör i fråga om rätt till uteblivna abonnemangsavgifter avseende avtal om gruppanslutning för bredband och IT-telefoni.

Publicerat: 13 maj, 2022

I hovrättens dom fastställs från vilken tidpunkt avtalstiden ska räknas, dvs. när första driftsättningsdag ska anses ha skett samt när motparten ska anses ha sagt upp avtalet, dvs. från vilken tidpunkt avtalad uppsägningstid löper. I och med domslutet tillerkänns vår klient full ersättning för abonnemangsavgifter jämte därpå löpande ränta, vilket i jämförelse med underinstansens dom, ändrats till vår klients fördel. Domen har den 11 maj 2022 vunnit laga kraft.

Från Foyen har delägare och advokat Richard Sahlberg och biträdande jurist Aida Alić varit involverade i ärendet.

Dom av den 12 april 2022, mål nr T 893-21 vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Liknande artiklar

Fler nyheter