Aida Alić

Advokat

Aida Alić är sedan år 2020 verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Aida har dessförinnan flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på advokatbyrå och inom kommunal verksamhet.

På Foyen arbetar Aida med offentliga affärer, entreprenadrätt och tvistlösning. Aida agerar ofta rådgivare i upphandlingsfrågor och överprövningar samt biträde i entreprenadtvister och allmänna affärsjuridiska spörsmål.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2016)
  • Bosniska
  • Engelska
  • Franska