EU vidtar ytterligare åtgärder mot Ryssland – Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer

Under året har EU beslutat om flertalet sanktionspaket mot Ryssland efter att Ryssland invaderade Ukraina. Sedan den 9 april har det varit förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Förbudet har nu utvidgats till att det inte heller är tillåtet att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer. Beslutet påverkar alla offentliga aktörer som har ett pågående kontrakt med rysk leverantör.

Publicerat: 21 oktober, 2022

Det nya förbudet trädde i kraft den 11 oktober 2022 och sedan dess är det inte tillåtet att fullgöra avtalsförpliktelser, det är till exempel inte tillåtet att utge betalning inom ramen för ett kontrakt som träffas av sanktionerna. EU antog i våras förordning 2022/576 om sanktioner mot Ryssland. Det reglerades redan i våras att från med den 11 oktober skulle det vara förbjudet att fullgöra kontrakt. Offentliga aktörer som redan har gällande kontrakt med ryska leverantörer gavs en respit om sex månader för att ha möjlighet att se över sina kontraktsförhållanden. EU belyste särskilt situationer där det var fråga om ryska underleverantörer som inom ramen för ett pågående kontrakt skulle kunna bytas ut mot annan underleverantör i de fall där detta var tillåtet. Under se sex månader som förflutit förväntas offentliga aktörer ha sett över sina kontraktsförhållanden för att tillse att resurser kan säkras på annat sätt om kontrakt träffas av sanktionerna. Läs gärna mer om sanktionspaketet i vårt nyhetsbrev som publicerades i maj. Du hittar artikeln här.

Liknande artiklar

Fler nyheter