Person vid datorskärm som pratar i telefon för att göra en bolagskontroll

Bolagskontroll och bakgrundskontroll – det här bör du ha koll på

Det går allt oftare att läsa i media om bolag som rekryterat personal som utgett sig vara eller kunna något som denne inte är eller kan. Det är heller inte helt ovanligt att ett bolag upptäcker att det framkommit att en leverantör, konsult eller andra samarbetspartners visat sig bedriva illegal eller ohederlig verksamhet eller har andra problem. Det kan vara läge att göra en bolagskontroll eller bakgrundskontroll.

Publicerat: 14 februari, 2024

Vid köp av ett bolag eller en verksamhet är det extra noga att se över vad det är för något som förvärvas, det gäller både själva målbolaget, dess affärsrelationer och anställda. Det är inte helt lätt att upptäcka och värja sig mot sådana lögner och falska uppgifter, och det kan kosta bolag dyrt när sanningen väl kommer fram. Ett sätt som bolag proaktivt kan arbeta på för att undvika att hamna i situationer som beskrivs ovan är att låta utföra en bakgrunds- och bolagskontroll. En aktör som specialiserat sig på att utföra sådana kontroller är Nordic Level Group AB (”LEVEL”). Affärschefen för Screening & Investigations hos LEVEL, Daniel Nordskott, beskriver vikten av att utföra kontroller enligt nedan:

Riskkapital- och investmentbolag gör rutinmässigt fördjupade bakgrundskontroller på huvudägare och nyckelpersoner, beroende på upplägg kan det ibland genomföras via en advokatbyrå som ombesörjer due diligence-processen. Principen är att komplettera legal och finansiell due diligence med en ”säkerhets-DD”. I huvudsak finns behov av att kontrollera företrädare med fördjupad bakgrundskontroll avseende fysisk person. Exempel på kontrollpunkter är inkomstmönster, skulder, bolagsengagemang, verklig huvudman, akademiska meriter, förekomst i rättsliga ärenden, körkort och internetexponering inklusive sociala medier. Syftet är identifiera brottshistorik och ekonomiska sårbarheter, men även risk för intressekonflikter, tidigare konkurser, varumärkespåverkande rykten och kopplingar till kriminella nätverk. Normalt anlitas ett säkerhetskonsultbolag med processer och erfarenhet som effektivt tar fram ett konkret beslutsunderlag i form av en strukturerad bakgrundskontroll inklusive riskbedömning och rekommendationer.

En ”säkerhets-DD” kan även sträcka sig till att avse det potentiella målbolaget och kan omfatta ex. en revisorskontroll, granskning av bolagets ärendeförteckning, bolagets förekomst i rättsliga ärenden, förekomst på varnings- och tillsynslistor, faktiska ägarförhållanden samt rykten och negativ medieexponering etc.

En bakgrunds- eller bolagskontroll minskar risken att ert bolag gör affärer med bolag eller individer som inte delar samma värderingar som er och som kan skada bolag och dess renommé. Den nya trenden går mot att låta utföra kontroller på potentiella förvärv eller rekryter för att värja sig mot oegentligheter.

Vill du veta mer kring bolagskontroller och bakgrundskontroller eller önskar du hjälp att genomföra sådan kontroll? Vänligen kontakta oss på Foyen så hjälper vi och LEVEL till.

Liknande artiklar

Fler nyheter