Att avhjälpa eller inte avhjälpa fel i entreprenad

Publicerat: 6 december, 2013

Fråga Juristen i Husbyggaren nr 6, 2013, av Charlotta Wälsäter och Per Vestman.

Fel föreligger i en entreprenad för vilken AB/ABT är tillämplig. Entreprenören avhjälper inte felet. Inte heller beställaren avhjälper felet på entreprenörens bekostnad. Under dessa förutsättningar – har beställaren rätt till ersättning för uppskattade avhjälpandekostnader eller värdeminskningsavdrag? Aktuella frågor ska nu prövas i mål i Högsta domstolen (HD) och vi närmar oss alltså ett klargörande i detta avseende.

Läs mer på husbyggaren.se

Liknande artiklar

Fler nyheter