Webinarium: Senaste rättspraxis påverkan på upphandlande myndigheters vardag

Publicerat:11 juni, 2020
Tiderna till trots vilar domstolarna inte på hanen utan levererar avgöranden inom rättsområdet offentlig upphandling. Under våren 2020 har förvaltningsdomstolarna meddelat ett antal domar som påverkar upphandlande myndigheter och enheters vardag, detta till exempel vid författandet av upphandlingsdokument, hanteringen av sekretessfrågor och överprövningsprocesser samt ändringar i ingångna kontrakt.

Under en timme redogörs för de viktigaste domarna från kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen under 2020 och dess påverkan på upphandlande myndigheters och enheters vardag.

Frågor som kommer att behandlas är bland andra:

– Avgörande om takvolymer och historiska volymer i ramavtal – i bakvattnet av Coopservice
– Golvpriser – uppräkning till minsta nivå för utvärdering?
– Upphävande av förlängd avtalsspärr – en öppning i rättspraxis
– Sekretess vid avbrutna upphandlingar – dörren får stängas helt för vem som deltagit i det avbrutna förfarandet
– Förlänga avtalsspärren – går det?
– Leverantörsbyte – tillåtet vid partiella verksamhetsövergångar
– Ändringar i ingångna kontrakt – förlängning av avtalstiden


Varmt välkommen med din anmälan via länken nedan önskar vår föreläsande medarbetare Per-Ola Bergqvist!

 

Vi erbjuder detta webinarium under två tillfällen i augusti:

Onsdag 19 augusti, kl. 8.30-9.30

Tisdag 25 augusti, kl. 8.30-9.30

 

ANMÄL DIG HÄR >>

 

Inför webinarets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med. Dyker det upp några frågor gällande anmälan, kontakta Hélène Girard, helene.girard@foyen.se tack.

 

Per-Ola Bergqvist
Advokat och delägare
0733-22 84 34
per-ola.bergqvist@foyen.se

Per-Ola Bergqvist är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma i Malmö/Stockholm och är specialiserad på rättsområdet offentlig upphandling men arbetar även med entreprenad- och konsulträtt. Han biträder såväl upphandlande enheter och myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, allt från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling. Per-Ola har en bred erfarenhet av upphandlingar av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster samt andra infrastrukturrelaterade upphandling. Håller löpande utbildningar inom offentlig upphandling.