Webinarium: Nyheter inom offentlig upphandling

Välkommen till ett högaktuellt webinarium om den rättspraxis inom offentlig upphandling som har etablerats så här långt under 2021. Webinariet är 60 minuter och leds av vår advokat och expert inom området, Per-Ola Bergqvist.

Under webinariet kommer bland annat följande punkter att behandlas:

– Kammarrättspraxis: den senaste rättsutvecklingen gällande takvolymer i ramavtal.
– Vad innebär Högsta domstolens beviljande av prövningstillstånd av frågan om ett ramavtal är bindande?
– EU-domstolsavgörande: När är det så kallade hyresundantaget tillämpligt?
– Det första avgörandet om upphandlingsskadeavgift när hyresundantaget inte varit tillämpligt.
– Är tidigare praxis om skall-krav på ett anbuds form och innehåll förlegad? Ny praxis från kammarrätterna.
– Praxis från kammarrätten: är utelämnande av pris i mängdförteckningar korrekt och ska det i så fall betraktas som ett nollpris?
– Praxis från hovrätterna: skadestånd och handlingsfrihet för upphandlande myndigheter vid direktupphandlingar.
– Lianakis är tillbaka – bekräftande domar om sammanblandning av utvärderingskriterier och kvalificeringskrav.

Webinariet är kostnadsfritt och pågår i 60 minuter. Efter den utsatta tiden är du välkommen att ställa eventuella ytterligare frågor.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan webinarium 20 augusti 08:30-09:30 >>

Inför webinariets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med. Dyker det upp några frågor gällande anmälan, kontakta Ingela Bryntse ingela.bryntse@foyen.se, tack.

 

Per-Ola Bergqvist
Advokat, Delägare
Entreprenad, Offentliga affärer, Affärsjuridik
0733-22 84 34
per-ola.bergqvist@foyen.se