Webinarium: Kampen om kompetensen är hård – så kan personalen skyddas vid upphandlingar av avancerade tjänster

Publicerat:9 juni, 2020
Konkurrensen om personal är särskilt hård i konsultbranschen där personalen är anbudsgivarens främsta tillgång och konkurrensfördel. Välkommen till ett webinarium där vi redogör för vad du som anbudsgivare kan begära sekretess för i ett anbud för uppgifter om din personal samt när en upphandlande myndighet bör sekretessbelägga uppgifter om offererade konsulter och personal.

Principen om allmänna handlingars offentlighet gäller vid offentlig upphandling. Samtidigt måste anbudsgivare kunna förlita sig på att företagshemligheter och andra känsliga uppgifter inte lämnas ut.

Konkurrens om personal på arbetsmarknaden anses i sig inte utgöra särskild anledning till sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Men just när det gäller särskilda branscher där personalen är anbudsgivarens främsta tillgång, kan – enligt rättspraxis – uppgifter som leder till att anbudsgivarens konsulter eller personal identifieras utgöra företagshemligheter som omfattas av sekretess.

Foyen bjuder nu in till ett webinarium på temat där vi bland annat berättar om rättspraxis angående när uppgifter om offererade konsulter och annan personal kan anses utgöra företagshemligheter. Vi ger även råd och tips om hur en sekretessbegäran bör utformas för att vinna gehör hos den upphandlande myndigheten.

Webinariet är kostnadsfritt och pågår under en timme. Efter den utsatta tiden går det bra att ställa eventuella vidare frågor.

Varmt välkommen med din anmälan via länken nedan önskar vår föreläsande medarbetare Ulrika Hedberg!

 

Anmälan webinarium 28 augusti kl. 8.30 >>

 

Inför webinariets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med. Dyker det upp några frågor gällande anmälan, kontakta Hélène Girard, helene.girard@foyen.se tack.


Ulrika Hedberg

Biträdande jurist
0723-73 16 30

ulrika.hedberg@foyen.se

Ulrika Hedberg har en gedigen bakgrund inom offentlig verksamhet och dess juridiska utmaningar. Hon har särskild erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har mycket goda juridiska kunskaper inom bland annat kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, allmän fastighetsrätt, plan- och bygglagstiftningen, mark- och exploatering samt avtalsfrågor. Ulrikas juridiska bakgrund omfattar även flera års erfarenhet på Förvaltningsrätten i Stockholm och som skattejurist på EY i Malmö.