Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2019

Publicerat:23 oktober, 2019
Nu har årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt och offentlig upphandling utsetts! Vinnarna heter Alexandra M. Teorell och Felix Nilsson.

Från vänster: Alexandra M. Teorell och Felix Nilsson. (Foton privata).

 

MILJÖRÄTT

Vinnaren inom miljörätt heter Alexandra M. Teorell med uppsatsen ”A Company´s guide to environmental action”.

Motiveringen lyder: ”I sitt examensarbete A Company’s Guide to Environmental Action tar sig Alexandra Teorell på ett förtjänstfullt sätt an ett angeläget ämne i skärningspunkten mellan konkurrensrätt och miljörätt. Arbetet visar prov på såväl självständighet som förmåga att sätta sig in i och använda sig av en rikhaltig och kvalificerad rättsvetenskaplig litteratur. Framställningen är föredömligt pedagogisk med tydliga argument och välmotiverade slutsatser. Författaren lyckas också väl i sin avsikt att tillhandhålla en praktiskt nyttig vägledning för företag som vill bedriva ett aktivt klimatarbete utan att för den skull ge avkall på stringens eller argumentationsdjup.”

Utseendet av stipendiaten har skett i samråd med David Langlet, professor på Göteborgs universitet, Handelshögskolan. Vi är tacksamma för hans värdefulla synpunkter.

Alexandra har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Stipendiet tilldelas Alexandra på Foyens kontor i Stockholm i slutet av november.

 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Vinnaren inom offentlig upphandling heter Felix Nilsson med uppsatsen ”Konkurrensbegränsande anbudssamarbeten i offentliga upphandlingar”.

Motiveringen lyder: ”Felix Nilsson har i sin uppsats angripit en av de frågeställningar inom rättsområdet offentlig upphandling som interagerar och i vissa fall kolliderar med andra, angränsande regelverk. Han har på ett utmärkt och pedagogiskt sätt redogjort för de potentiella konfliktytor och samagerande som förekommer mellan de olika regelverken, grundligt analyserat dessa och lämnat sakliga, orädda och välgrundade åsikter om hur frågorna kan komma att hanteras i framtiden av domstolarna. Detta utan att hänge sig till allmänna spekulationer och tyckande, vilket i sig är en konst givet det komplexa ämnet som avhandlas. En välskriven uppsats som även torde kunna tjäna som grund för praktikers användning i den vardagliga rådgivningen avseende avhandlade frågeställningar.”

Felix har studerat och avlagt sin juristexamen vid Uppsala universitet. Prisutdelningen kommer att ske i samband med arbetsmarknadsmässan Kontaktdagen den 12 november 2019 på Uppsala Konsert & Kongress.

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt på 15 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här >>


För mer information kontakta:

Matilda Grillhammar, HR-assistent på Foyen Advokatfirma
0737-195 145, matilda.grillhammar@foyen.se