Vinnare av Foyens miljörättsstipendium 2016

Publicerat:8 november, 2016
Nu har årets vinnare av Foyens miljörättsstipendium utsetts. Vinnaren heter Emeli Molin och titeln på hennes uppsats är ”Bremerdomen – ett steg i riktning mot en mer hållbar vattenförvaltning?”.

Vinnaren har utsetts av Foyen i samråd med Annika Nilsson, professor i offentlig rätt vid Juridiska Fakulteten på Lunds universitet, utifrån bedömningen att uppsatsen innehåller en omfattande, ingående och gedigen analys av några av de svåra frågor som ramvattendirektivet och dess införlivande i nationell rätt ger upphov till.

Uppsatsen ”Bremerdomen – ett steg i riktning mot en mer hållbar vattenförvaltning?” analyserar EU-domstolens dom i målet C-461/13, den s.k. Bremerdomen som vid starten för examensarbetet nyss hade avkunnats, och vad denna dom kan innebära för svensk rätt.

Emeli Molin har studerat och avlagt sin juristexamen vid Göteborgs universitet. Prisutdelningen äger rum på GAIUS den 2 februari 2017 i Foyen Advokatfirmas monter.

Foyen Advokatfirmas stipendium i miljörätt är ett stipendium som delas ut årligen. Stipendiet är avsett att premiera en studerande vid juristutbildningarna vid något av Lunds, Stockholms, Göteborgs eller Uppsala Universitet som skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt (omfattande 15 eller 30 högskolepoäng) under aktuellt år. Stipendiet omfattar en summa om 15 000 kronor som utbetalas till personen som tilldelas stipendiet.

För mer information kontakta:
Ludvig Gustafson, biträdande jurist på Foyen
0737-19 51 48, ludvig.gustafson@foyen.se