Maria Pohjanen

Biträdande jurist

Maria är verksam som biträdande jurist inom området mark och miljö på Foyen Advokatfirma sedan 2023. Hon har sedan tidigare erfarenhet från arbete på
tillsynsmyndighet och miljöfarlig verksamhet. Maria kommer närmast från en anställning på Swedavia AB där hon arbetat som miljöspecialist.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2023)
  • Naturvetenskaplig kandidatexamen (Stockholms universitet, 2014)
    • Engelska