Caroline Båghammar

Biträdande jurist

Caroline Båghammar är främst verksam inom advokatfirmans affärsområden entreprenadrätt och kommersiella avtal. Caroline bistår klienter med löpande rådgivning i den dagliga verksamheten, genom bland annat upprättande och granskning av avtal.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2022)

 

    • Engelska