Caroline Båghammar

Biträdande jurist

Caroline Båghammar är främst verksam inom advokatfirmans affärsområden
entreprenadrätt och kommersiella avtal. Caroline bistår klienter med löpande rådgivning i
den dagliga verksamheten, genom bland annat upprättande och granskning av avtal.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet, 2022)
  • Engelska